Taşınması Yasak Kargolar

Kanunen taşınması yasak olan kargoların yanı sıra, taşıma esnasında diğer kargolara ya da insan sağlığına zarar verme olasılığı bulunan bazı kargolar, taşıma koşulları dikkate alınarak, taşınması yasak kargolar statüsüne alınmıştır.

Kanunen taşınması yasak olan kargoların yanı sıra, taşıma esnasında diğer kargolara ya da insan sağlığına zarar verme olasılığı bulunan bazı kargolar, taşıma koşulları dikkate alınarak, taşınması yasak kargolar statüsüne alınmıştır.

  • Nakit para, çek, senet, altın vb. değerli madde ve taşlar, döviz gibi kıymetli evrak ve maddeler,
  • Taşınması sırasında bozulabilecek her türlü yiyecek, et, balık, meyve, sebze, akabilecek salamura veya sıvı ürünler, teneke & plastik bidon içinde sıvı yağ, ham deri vb. ürünler,
  • Akıcı, yanıcı, patlayıcı, zehirleyici her türlü sıvı ve gaz kimyasal maddeler,
  • Canlı veya tıp testlerinde kullanım amaçlı gönderilmek istenen cansız varlıklar,
  • Paletsiz, diğer kargolara zarar verebilecek durumda olan ve 100 kg’dan ağır, tek parça kargolar. (Ancak, göndericinin kargoyu çıkış “Transfer Merkezi”mize getirmesi ve alıcının varış “Transfer Merkezi”nden teslim alması kaydıyla tek parçada 250 kg’a ve uzunluğu 5 metreye kadar olan kargolar kabul edilebilir),
  • Şehir içi araçlara sığmayacak ve uzunluğu 3 metreden fazla olan açık demir, kafes, mermer vb. eşyalar,
  • Ambalajı olmayan açık gönderiler,
  • Ambalajının açılması ve dağılması sonucu kırılabilecek ve diğer kargolara zarar verebilecek eşya ve malzemeler,
  • Diğer kargolara sinebilecek koku yayan ürünler,
  • Kolilenmiş olanlar dışındaki ev eşyaları (mobilya aksamı, çuval içinde ve ambalajı yetersiz eşyalar)