Kullanım Koşulları

Kolay Kargo Kullanım Koşulları

Bu internet sitesine (www.kolaykargo.com.tr) girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıda belirtilmiş olan koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da diğer sebeplere binaen, doğabilecek zarardan KOLAY KARGO sorumlu değildir. KOLAY KARGO, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

KOLAY KARGO işbu site ve site uzantısında mevcut her tür ürün, hizmet ve siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, güncelleme, siteyi yeniden organize etme ve yayını durdurma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler sitede yayımlanma anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de kabul edilmiş sayılır.

KOLAY KARGO’nun, kullanıcı tarafından site kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından eklenen/güncellenen adresi, e-posta adresi, telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden e-posta, SMS, mektup, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle birlikte aksine bir yazılı bildirimi olmadığı sürece KOLAY KARGO’nun kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

KOLAY KARGO, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi (www.kolaykargo.com.tr) KOLAY KARGO’nun kontrolünde olmayan farklı internet sitelerine bağlantı ve referans içerebilir. KOLAY KARGO, bu sitelerin içeriklerinden ve içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

KOLAY KARGO bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, KOLAY KARGO markası ve diğer markalar, www.kolaykargo.com.tr alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibidir. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ve ya dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. KOLAY KARGO’nun burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

İşbu sözleşmede belirlenen ve KOLAY KARGO tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından KOLAY KARGO hesabının gerek KOLAY KARGO’yu gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya KOLAY KARGO’nun ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde KOLAY KARGO, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir.

KOLAY KARGO, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

KOLAY KARGO